Areál - MIMO PROVOZ

AREÁL MIMO PROVOZ, PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PROSÍM MAJITELE POZEMKU.

PROVOZ PŮJČOVNY NEPŘERUŠEN.

 

Na hraní airsoftu Vám nabízíme náš vlastní AS areál Nový Dvůr, který se nachází na okraji BVVP Ralsko v Libereckém kraji (u obce Mimoň - oblast Svébořice). 

Lokalita má rozlohu cca 19 hektarů a je jasně ohraničená. Severní, západní a jižní stranu tvoří hranici asfaltová komunikace, na východní straně je potok a Novodvorský rybník II. Území má pouze jednu přístupovou cestu, která je uzamčena pomocí závory. 

Areál nabízí asfaltové parkoviště (pro bezproblémové zaparkování aut), několik polorozpadlých objektů různých velikostí (některé i podsklepené či patrové), mnoho terénních nerovností v podobě valů, prohlubní a výkopů. Nachází se zde i několik podzemních šachet a tunelů, nechybí ani cestní síť (takže je teoreticky možné využít i jeepy atd.). 

Území je z větší části zarostlé náletovými dřevinami (břízy, olše, borovice), menší plochy jsou čistě travnaté či porostlé neprůstupnými křovisky. 

Pro větší akce lze zahrnout i okolní sousedící lokality (lesy, bytovky, pozorovací věže atd.). V létě je možné využít nedaleký rybník i ke koupání. 

Fotografie z území jsou k dispozici ZDE nebo v sekci Galerie. 

PRONÁJEM AS AREÁLU NOVÝ DVŮR NA VAŠE AIRSOFTOVÉ AKCE

Ceník pronájmu (platný od 1.1.2020 do 31.12.2020): 


A) jednodenní (př.: 1.3.) – 100 Kč / osoba 


B) dvoudenní (př.: 2.3. – 3.3.) – 200 Kč / osoba 


C) třídenní (př.: 4.3. – 6.3.) – 250 Kč / osoba 


D) čtyřdenní (př.: 7.3. – 10.3.) – 300 Kč / osoba 


E) vícedenní - dohodou 


Cena zahrnuje: 

- pronájem areálu včetně zázemí 
- bezproblémové parkování až 100 osobních automobilů 
- ID náramek pro každého účastníka akce (pro kontrolu ze strany pronajímatele) 
- likvidaci vzniklého komunálního odpadu 

V případě pořádání velké AS akce typu Big Combat či Protector je možné zajistit parkování aut na sousedící louce. Cenu za tento pronájem si určuje majitel sousedícího pozemku

REZERVACE TERMÍNU: 

Termín akce si lze rezervovat e-mailem či telefonicky (viz. kontakty). 

Předběžná rezervace musí obsahovat: 

- jméno a příjmení (žadatele - nájemce) 
- adresa (ulice, město, PSČ) 
- kontaktní e-mail, telefon 
- termín konání akce 
- počet účastníků 

Předběžná rezervace je vyobrazena v kalendáři MODROU BARVOU. 

Závazná rezervace termínu 

Závazná rezervace termínu proběhne na základě vystavení faktury a složení nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč na účet 2129956133/0800 (ČS) splatné nejpozději do 30-ti dnů před termínem konání akce. 

Předběžné rezervace budou zrušeny, pokud nedojde k úhradě zálohy v dohodnutém termínu. 

V případě rezervace termínu v době kratší než 30 dnů před termínem konání akce je cena zálohy splatná do 7 dnů. 

Závazná rezervace je vyobrazena v kalendáři ŽLUTOU BARVOU. 

Záloha se vztahuje i na jednodenní akce.

Doplatek za pronájem areálu bude požadován v den zahájení akce dle platného ceníku pronájmu (viz. výše). 

Všeobecné podmínky pronájmu AS areálu 

Nájemce plně odpovídá za škody v areálu, které by vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním ostatních účastníků akce a tyto škody je povinen finančně nahradit (po dohodě). 

Nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání akce. 

Účastníci akce mohou používat pyrotechniku. Dýmovnice jsou povoleny pouze značkovací (do doby hoření 2 min). Použití granátů je povoleno pouze uvnitř objektů. 

Veškeré stavby, okopy či zákopy je povinen nájemce předem prokonzultovat s pronajímatelem. 

V případě pořádání velké vícedenní akce (200 a více osob) je nájemce povinen zajistit mobilní toalety na příslušný počet účastníků. 

Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku osob způsobené v pronajímaném AS areálu. 

SANKCE 

Pronajímatel si vyhrazuje právo v průběhu akce, kontrolovat všechny účastníky, zda mají přidělený ID náramek.

V případě odhalení osoby / osob bez ID náramku bude požadována sankce ve výši dvojnásobku vstupného určené pořadatelem (nájemcem) akce. 

Závaznou rezervací termínu (uhrazení zálohy) nájemce souhlasí se všemi podmínkami pronájmu AS areálu. 

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.