Další manévry...
... probíhaly po celé lokalitě
www.panoramas.cz