G36
sklopná pažba, přepínač střelby SAFE - SEMI - AUTO.




www.panoramas.cz