P90
1 ks. Zatím pouze s tlačným zásobníkem
www.panoramas.cz