Oheň...
... páni učitelé si rozdělali i fire na buřty
www.panoramas.cz