V Chotovicích u NB...
Airsoft na dětském dnu.
www.panoramas.cz